Show simple item record

Manipulator automati conveyor container for injection molding machine

dc.contributor.advisorBradáč, Františekcs
dc.contributor.authorRychtářík, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:04:44Z
dc.date.available2019-05-17T06:04:44Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationRYCHTÁŘÍK, J. Automatizovaný dopravníkový zásobník pro vstřikovací lis s manipulátorem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other38367cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4033
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem automatizovaného dopravníkového zásobníku, který je určen pro vstřikovací lisy. Jedná se o sestavu pásových dopravníků, gravitačních válečkových tratí a zdviže. V této práci je obsaženo navržení konstrukce pro automatizovaný dopravníkový zásobník, výpočet pohonu pro pásové dopravníky a hnaný válečkový dopravník. Dále je zde výpočet hnacího hřídele pro pásové dopravníky, návrh pera a výpočetživotnosti ložisek. U výpočtu gravitační válečkové tratě je vypočítán sklon dopravníku a rychlost na jejím konci. Dále je zde výpočet návrhu pohonu pro zdviž a navrhnutí hnané válečkové tratě na zdviži. Tato práce obsahuje i senzoriku, provoz a řízení, bezpečnostní zajištění zásobníku. Obsahem je také aplikace na robotizované pracoviště a celá diplomová práce je ukončena ekonomickým zhodnocením.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on proposal of automatic transport feeder that can be used for injection moulding machines. It is concerned with conveyor belt, gravitational roller line and lift. Proposal of construction of automatic transport feeder, calculation of drive for conveyor belt and driven line is contained in this thesis. There is calculation of driveshaft, proposal of spring and calculation of bearing lifetime. Angle of conveyor of gravimetric roller line and speed at the end are calculated. Calculation of proposal of drive for lift and proposal of drive roller line on the lift is here. This thesis contains senzor, operation and steering, safety protection of feeder. There are applicability of robotic workplace and economic calculation at the end of thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKlíčová slova Vstřikovací liscs
dc.subjectpásový dopravníkcs
dc.subjecthnací válečekcs
dc.subjectgravitační válečkový dopravníkcs
dc.subjectzdvižcs
dc.subjecthnací válečkový dopravníkcs
dc.subjectInjection molding machineen
dc.subjectbelt conveyoren
dc.subjectdriving rolleren
dc.subjectgravity roller conveyoren
dc.subjectliften
dc.subjectrollerDrive conveyoren
dc.titleAutomatizovaný dopravníkový zásobník pro vstřikovací lis s manipulátoremcs
dc.title.alternativeManipulator automati conveyor container for injection molding machineen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-16cs
dcterms.modified2011-07-20-10:45:03cs
thesis.disciplineVýrobní stroje, systémy a robotycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid38367en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 14:22:31en
sync.item.modts2021.11.12 12:59:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePavlík, Jancs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Viera Poppeová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (člen) doc. Ing. Ivan Vavřík, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record