Show simple item record

Overview of launchers for manned flights

dc.contributor.advisorDaněk, Vladimírcs
dc.contributor.authorŠurkala, Martincs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:13:47Z
dc.date.available2019-11-27T20:13:47Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationŠURKALA, M. Přehled vývoje nosných raket pro pilotované lety [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other83332cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40351
dc.description.abstractBakalářská práce popisuje vývoj raketové techniky od jejích počátků aţ po kosmické lety. V první části jsou popsány základní principy reaktivního pohonu a stručný vývoj prvních raket. Následuje kapitola, jeţ popisuje vznik moderní kosmonautiky v podání největších vědců, kteří v oblasti raketové techniky působili na počátku 20. století. V následující části práce je uveden německý raketový program, na který navazují vesmírné programy USA a SSSR (Ruska). V poslední části jsou uvedeny rakety vyuţívány Evropou, Čínou a soukromou společností SpaceX. V této práci nejsou zpracovány pouze v minulosti pouţité nosiče, nýbrţ také nosiče, které se teprve pro svoji první cestu připravují.cs
dc.description.abstractThis Bachelor’s dissertation describes the development of rocket technology from its beginnings to space flight. The first section describes the basic principles of reactive propulsion and gives a brief description of the development of the first rockets. The following chapter describes the formation of modern astronautics as presented by leading scientists who were active in rocket technology during the early 20th century. The next part is focused on the German rocket program, which builds on the space programs of the USA and USSR (Russia). The last section describes rockets used by Europe, China and the private company SpaceX. This dissertation no only includes carriers used in the past but also carriers which are currently preparing for their first trip.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNosné raketycs
dc.subjectpilotované letycs
dc.subjectkosmický programcs
dc.subjectvývoj raketové technikycs
dc.subjectzáklady kosmonautkycs
dc.subjectnosné rakety budoucnosti.cs
dc.subjectLaunch vehicleen
dc.subjectmanned flightsen
dc.subjectspace programen
dc.subjectbasic of cosmonauticsen
dc.subjectdevelopment of rockets.en
dc.titlePřehled vývoje nosných raket pro pilotované letycs
dc.title.alternativeOverview of launchers for manned flightsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-18cs
dcterms.modified2015-06-29-11:06:33cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústavcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid83332en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:06:49en
sync.item.modts2021.11.12 09:25:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDaniel, Milošcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Karol Filakovský, CSc. (člen) Ing. Miroslav Šplíchal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Petrásek, CSc. (člen) Ing. Robert Popela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Třetina, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record