Show simple item record

Design of manufacturing technology for plastic cover electrical device

dc.contributor.advisorKandus, Bohumilcs
dc.contributor.authorKočárek, Karelcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:09:18Z
dc.date.available2019-05-17T06:09:18Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationKOČÁREK, K. Návrh technologie výroby plastového krytu elektropřístroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other83352cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40366
dc.description.abstractV rámci této práce je zpracována rešerše na téma vstřikování plastů včetně rozboru vlastností některých druhů polymerních materiálů. Praktická část obsahuje návrh konstrukce vstřikovací formy pro zadanou součást, kterou je kryt elektropřístroje. Byly určeny technologické parametry procesu a byl stanoven vhodný stroj pro výrobu. Výpočet nákladů spojených s výrobou a určení výsledné ceny za jeden kus je řešen v ekonomickém hodnocení.cs
dc.description.abstractThis thesis contains of theoretical part which deals with injection molding, properties of some polymer materials are included also. Design of plastic injection mold for cover of electronic device is presented in practical part. Manufacturing parameters and injection machine selection are specified with mold structure consideration. Production costs and the final price of the plastic part are calculated in economical evaluation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvstřikování plastůcs
dc.subjectforma pro vstřikovánícs
dc.subjectpolyamidcs
dc.subjectinjection moldingen
dc.subjectinjection molden
dc.subjectpolyamideen
dc.titleNávrh technologie výroby plastového krytu elektropřístrojecs
dc.title.alternativeDesign of manufacturing technology for plastic cover electrical deviceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-22cs
dcterms.modified2015-06-24-12:28:27cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid83352en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 23:12:52en
sync.item.modts2021.11.12 22:22:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKebrle, Ondřejcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Radko Samek, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen) Ing. Jan Leimberger, CSc. (člen) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl dotazy oponenta. Dále byly studentovi položeny následující otázky: 1. Vysvěltete položku mzdové náklady v ekonomickém zhodnocemí? 2. Jakou pevnostní funkci má vyráběná součást. 3. Pokud by byly vyšší nároky na pevnost součásti, jak byste tuto situaci řešil. 4. Proč jste na výkrese zakótoval jen některé části a u jiných uvedl pouze poznámku: dle modelu? 5. Vysvětlete poznámku na výkrese: kalit a popouštět na 52 HRC.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record