Show simple item record

Optimization of Bosch DNOX 5.x Pump Module Testing Matrix

dc.contributor.advisorDundálek, Radimen
dc.contributor.authorFriedl, Michalen
dc.date.accessioned2018-10-21T20:27:28Z
dc.date.available2018-06-17cs
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationFRIEDL, M. Bosch DNOX 5.x - optimalizace zkoušek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other83434cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40405
dc.description.abstractTáto diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou validačných testov pre produkt firmy Robert Bosch určený na úpravu výfukových plynov vznetových motorov, tzv. Denoxtronic 5.x, konkrétne jeho najkomplikovanejšiu časť – Pump Module. Zhrnutím a analyzovaním porúch objavujúcich sa v reálnej prevádzke tak poskytuje spätnú väzbu pre oddelenie vývoja a navrhuje, akým mechanizmom by mali byť v budúcnosti validačné testy optimalizované.en
dc.description.abstractThis diploma thesis is concerned of optimization of validation tests for a Robert Bosch product designed for diesel engines exhaust gases post processing, the Denoxtronic 5.x, precisely of one main subcomponent – Pump Module. By summarizing and analysing of failures occurring in real traffic, it provides feedback for engineering department and suggests the mechanism how to optimize the validation tests in future.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectRobert Boschen
dc.subjectDNOXen
dc.subjectDenoxtronicen
dc.subjectPumpen
dc.subjectModuleen
dc.subjectvalidationen
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectSCRen
dc.subjectAdBlueen
dc.subjectRobert Boschcs
dc.subjectDNOXcs
dc.subjectDenoxtroniccs
dc.subjectPumpcs
dc.subjectModulecs
dc.subjectvalidationcs
dc.subjectoptimizationcs
dc.subjectSCRcs
dc.subjectAdBluecs
dc.titleBosch DNOX 5.x - optimalizace zkoušeken
dc.title.alternativeOptimization of Bosch DNOX 5.x Pump Module Testing Matrixcs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-17cs
dcterms.modified2015-06-22-10:50:11cs
thesis.disciplineAutomobilní a dopravní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid83434en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:22:40en
sync.item.modts2021.11.10 13:03:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDe Bernardi, Olivieren
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Stodola, DrSc. (předseda) prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Hinner (člen) Ing. Jiří Kubíček (člen)cs
but.defenceŠtudent zoznámil odbornú komisiu so svojou diplomovou prácou (zadanie, ciele, riešenie, výsledky a záver). Následne zodpovedal otázky oponenta uvedené v Oponentnom posudku. Ďalšie doplňujúce otázky k diplomovej práci boli: - zaoberá sa firma aj ostanými škodlivinami? - Kedy zamŕza močovina AdBlue? - Akými konkrétnymi metódami hotnotí firma spoľahlivosť. - V práci je uvedeno málo informačných zdrojov. - Okrajové podmienky MKP tepelnej úlohy.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record