Show simple item record

Simulation modelling of blower system

dc.contributor.advisorHadaš, Zdeněkcs
dc.contributor.authorGajdík, Michalcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:09:21Z
dc.date.available2019-05-17T06:09:21Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationGAJDÍK, M. Simulační modelování soustrojí dmychadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other83299cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40496
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá simulačním modelováním soustrojí dmychadla vyráběného firmou Kubíček VHS. V první části práce jsou popsány teoretické základy kmitání a možnosti jeho tlumení. V další fázi jsou rozepsané jednotlivé přístupy vedoucí k tlumení vibrací. Druhá část práce se zabývá realizací modelu dmychadla s tuhými a poddajnými prvky a verifikací modelu pomocí měření na reálné soustavě. Výstupem práce je dynamická analýza soustrojí dmychadla s označením 3D28C. K práci je přiloženo CD s programovými přílohami a projekty v programu Adams MSC. Cílem práce je návrh úpravy stroje, která by vedla ke snížení hluku a vibrací stroje.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on simulation modeling of Roots blowers, which are produced by Kubicek VHS company. First part of this thesis is about oscillations and its damping. In following phase are analyzed each methods realization and control of oscillation damping. Second part of this thesis is focused on Roots blower modelling with rigid and flexible parts and its verification. Output of this thesis is dynamic analysis of Roots blower 3D28C. On attached CD are program annex and project in Adams MSC. Aim of this thesis is proposing adjustments, which would reduce noise and vibration of analyzed machine.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRootsovo dmychadlocs
dc.subjectmetody odstranění vibrací a hlukucs
dc.subjectkmitání.cs
dc.subjectRoots bloweren
dc.subjectmethods of removing vibration and noiseen
dc.subjectvibration.en
dc.titleSimulační modelování soustrojí dmychadlacs
dc.title.alternativeSimulation modelling of blower systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-17cs
dcterms.modified2015-06-19-11:33:33cs
thesis.disciplineMechatronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid83299en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:19:24en
sync.item.modts2020.04.01 00:46:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŠvancara, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. RNDr. Vladimír Opluštil (předseda) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) Ing. Bohumil Král, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Kriššák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (člen) prof. Ing. Jiří Skalický, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent v presentaci představil odborné komisi svou diplomovou práci. Po presentaci byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce a student odpověděl postupně na všechny položené dotazy oponenta a posléze i ostatních členů komise. Komise hodnotila odpovědi jako dostatečné a celé jeho vystoupení ve vztahu k diplomové práci jako velmi dobré.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record