Show simple item record

Evaluation the properties of the cutting edge in fusion and flame cutting by solid state lasers

dc.contributor.advisorMrňa, Liborcs
dc.contributor.authorDočekal, Miroslavcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:43:40Z
dc.date.available2018-10-21T16:43:40Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationDOČEKAL, M. Posouzení vlastností řezné hrany ocelového plechu při tavném a oxidační řezání pevnolátkovým laserem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other83279cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40505
dc.description.abstractPráce se zabývá porovnáním tavného a oxidačního způsobu laserového řezání při výrobě plošných součástí s názvem Trager konzoly. Porovnání probíhá vzhledem k dosažené kvalitě a vlastnostem řezných ploch u jednotlivých způsobů laserového řezání. Dále je posuzován vliv těchto vlastností na navazující technologické operace, kterými jsou zejména závitování a lisování matic do součásti. V rámci experimentální části diplomové práce proběhlo změření drsnosti řezných ploch a zařazení do třídy kvality řezu dle ČSN EN ISO 9013. Byly zhotoveny metalografické vzorky pro změření průběhu tvrdosti od řezné hrany směrem do materiálu. Metalografické vzorky také sloužily pro pořízení detailních snímků na mikroskopu a posouzení kvality zalisování matic. Poté byly změřeny řezné momenty působící na závitníky pro ověření dopadu vlastností řezných hran na závitování. Díky těmto měřením je poskytnuto dostatečné množství údajů pro porovnání vlivu vlastností řezných hran u jednotlivých způsobů laserového řezání na navazující operace. Nakonec je provedeno srovnání jednotlivých způsobů z hlediska nákladů na výrobu. Podle všech údajů a dosažených závěrů byl určen jako nejvhodnější tavný způsob laserového řezání pro výrobu součástí.cs
dc.description.abstractThe thesis compares oxidation and fusion laser cutting methods in the production of sheet components called Trager consoles. Individual methods of laser cutting are compared in terms of achieved quality and properties of cutting areas. Consequently, the effect of these properties on consecutive technological operations, which are mainly threading and pressing the nuts into components, are evaluated. In the experimental part of the thesis the roughness of cut surfaces was measured and the cuts were classified into quality classes according to the ČSN EN ISO 9013 standard. Metallographic samples were taken in order to measure hardness and determine its course in the direction from the cutting edge into the material. The metallographic samples were further used for capturing detailed images on the microscope and assessing the quality of nuts pressing. Afterwards, the cut moments affecting taps were measured in order to verify the impact of cutting edge properties on threading. These measurements provided sufficient data for comparing the influence of cutting edge properties in individual methods of laser cutting on consecutive operations. Finally, individual methods were compared in terms of production costs. According to all the data and the conclusions reached, fusion method was identified as the most suitable method of laser cutting for components manufacturing.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectlaserové řezánícs
dc.subjectlisování maticcs
dc.subjectoxidační laserové řezánícs
dc.subjectřezná plochacs
dc.subjectřezná hranacs
dc.subjecttavné laserové řezánícs
dc.subjectvláknový lasercs
dc.subjectzávitovánícs
dc.subjectlaser cuttingen
dc.subjectnuts pressingen
dc.subjectoxidation laser cuttingen
dc.subjectcutting areaen
dc.subjectcutting edgeen
dc.subjectfusion laser cuttingen
dc.subjectfiber laseren
dc.subjectthreadingen
dc.titlePosouzení vlastností řezné hrany ocelového plechu při tavném a oxidační řezání pevnolátkovým laseremcs
dc.title.alternativeEvaluation the properties of the cutting edge in fusion and flame cutting by solid state lasersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-23cs
dcterms.modified2015-06-24-12:28:27cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid83279en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:23:06en
sync.item.modts2019.05.18 05:12:28en
dc.contributor.refereeBerka, Romancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record