Show simple item record

Analysis of Organic Markers for Identification of Sources of Atmospheric Aerosols

dc.contributor.advisorVečeřa, Zbyněkcs
dc.contributor.authorKřůmal, Kamilcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:28:37Z
dc.date.available2019-11-27T20:28:37Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationKŘŮMAL, K. Analýza organických markerů pro identifikaci zdrojů atmosférických aerosolů. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.cs
dc.identifier.other40423cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4071
dc.description.abstractPředkládaná disertační práce se zabývá organickými sloučeninami (markery), které slouží pro identifikaci zdrojů aerosolů. Teoretická část podává podrobný přehled organických markerů emitovaných z nejvýznamnějších zdrojů atmosférických aerosolů (spalování biomasy, spalování fosilních paliv a doprava), o odběru vzorků aerosolů a o analýze organických markerů pomocí analytických technik. Byly sledovány především anhydridy monosacharidů (emise ze spalování biomasy) a polyaromatické uhlovodíky (emise z dopravy a z nedokonalého spalování). Další skupinou sledovaných organických markerů byly hopany a sterany (doprava, spalování uhlí) a mastné kyseliny (úprava masných výrobků). Markery byly sledovány ve velikostní frakci PM1, protože z hlediska zdravotního působení aerosolu na člověka je tato frakce nejškodlivější. Aerosoly byly odebírány ve dvou městech během zimy a léta 2009. Vysoké koncentrace aerosolu a organických sloučenin byly nalezeny v zimě vzhledem k vyššímu spalování biomasy, uhlí a jiného organického materiálu, v létě byla nejvýznamnějším zdrojem aerosolů doprava.cs
dc.description.abstractIn this work the organic markers that serve for identification of sources of aerosols are monitored. Theoretic part deals with detailed survey of organic markers emitted from the most significant sources of atmospheric aerosols (biomass combustion, combustion of fossil fuels and traffic) as well as with sampling of aerosols and analysis of organic markers by analytical techniques. Monosaccharide anhydrides (emissions from biomass combustion) and polyaromatic hydrocarbons (emissions from traffic and incomplete combustion) were observed especially. Hopanes and steranes (traffic, coal combustion) and fatty acids (cooking) were next groups of monitored organic markers. Markers were studied mainly in size fraction PM1 because this fraction of aerosols is the most harmful to human health. Aerosols were sampled in two seasons (winter and summer) in two towns in 2009. Higher concentrations of aerosols and organic compounds were found in winter season, which resulted from increased combustion of biomass, coal and other organic material while traffic was the most significant source of aerosols in summer.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOrganické markerycs
dc.subjectanhydridy monosacharidůcs
dc.subjectpolyaromatické uhlovodíkycs
dc.subjecthopanycs
dc.subjectmastné kyselinycs
dc.subjectdiagnostické poměrycs
dc.subjectPM1cs
dc.subjectatmosféra.cs
dc.subjectOrganic markersen
dc.subjectmonosaccharide anhydridesen
dc.subjectpolyaromatic hydrocarbonsen
dc.subjecthopanesen
dc.subjectfatty acidsen
dc.subjectdiagnostic ratiosen
dc.subjectPM1en
dc.subjectatmosphere.en
dc.titleAnalýza organických markerů pro identifikaci zdrojů atmosférických aerosolů.cs
dc.title.alternativeAnalysis of Organic Markers for Identification of Sources of Atmospheric Aerosolsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-04-18cs
dcterms.modified2011-04-18-14:03:42cs
thesis.disciplineChemie životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid40423en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:15:16en
sync.item.modts2021.11.08 12:18:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeChýlková, Jaromíracs
dc.contributor.refereeVávrová, Miladacs
dc.contributor.refereeSmolík,, Jiřícs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (člen) prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. (člen) prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc., oponent (člen) Ing. Zbyněk Večeřa, CSc., školitel (člen) doc. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc., oponent (člen) Ing. Jiří Smolík, CSc., oponent (člen)cs
but.defencePředseda komise představil doktoranda a poté mu předal slovo. Ing. Křůmal prostřednictvím powerpointové prezentace pohovořil o své práci. Poté byly přečteny tři kladné posudky a doktorand zodpověděl dotazy v nich obsažené. Následně proběhla diskuze a Ing. Křůmal zodpověděl také dotazy vzešlé z této diskuze.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie ochrany životního prostředícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record