Show simple item record

Design of controller for electromechanical actuator with significant dry friction

dc.contributor.advisorGrepl, Robertcs
dc.contributor.authorVeselý, Antoníncs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:43:09Z
dc.date.available2018-10-21T16:43:09Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationVESELÝ, A. Návrh řídicího algoritmu pro elektromechanický aktuátor s výrazným suchým třením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other80446cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40764
dc.description.abstractTato práce se zabývá identifikací aktuátorů s výrazným suchým třením, případně vratnou pružinou. Identifikované modely tření a pružiny jsou následně optimalizovány pomocí Parameter Estimation toolboxu. Protože tření a vratná pružina nejsou příznivé pro kvalitu regulace, jsou získané modely použity jako kompenzační členy v obvodu regulátoru. Práce se také zabývá vlivem parametrů kompenzačních členů na kvalitu regulace.cs
dc.description.abstractThis work deals with identification of systems with high dry friction and/or return spring. Identified models are optimised by Parameter Estimation toolbox. Because friction and return spring have negative influence in control systems, models are used as compensators in control loop. Also effect of parameters variation is investigated in this paper.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTřenícs
dc.subjectvratná pružinacs
dc.subjectkompenzační členycs
dc.subjectregulacecs
dc.subjectidentifikacecs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectodhad parametrůcs
dc.subjectETCcs
dc.subjectškrticí klapkacs
dc.subjectstejnosměrný motorcs
dc.subjectFrictionen
dc.subjectreturn springen
dc.subjectcompensationen
dc.subjectcontrolen
dc.subjectidentificationen
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectparameter estimationen
dc.subjectETCen
dc.subjectelectronic throttleen
dc.subjectDC motoren
dc.titleNávrh řídicího algoritmu pro elektromechanický aktuátor s výrazným suchým třenímcs
dc.title.alternativeDesign of controller for electromechanical actuator with significant dry frictionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-18cs
dcterms.modified2015-06-19-11:33:35cs
thesis.disciplineMechatronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid80446en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:59:14en
sync.item.modts2020.03.31 13:17:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSova, Václavcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. RNDr. Vladimír Opluštil (předseda) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) Ing. Bohumil Král, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Kriššák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (člen) prof. Ing. Jiří Skalický, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent v presentaci představil odborné komisi svou diplomovou práci. Po presentaci byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce a student odpovědět na položené dotazy oponenta a posléze i ostatních členů komise. Na základě jeho vystoupení hodnotila komise práci i obhajobu jako dobrou.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record