Show simple item record

Proposal for the rationalization of assembly line for the heat exchanger sets

dc.contributor.advisorKubík, Romancs
dc.contributor.authorRůžička, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:09:22Z
dc.date.available2019-05-17T06:09:22Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationRŮŽIČKA, L. Návrh racionalizace montážní linky sestav pro tepelné výměníky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other83926cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40827
dc.description.abstractÚkolem práce je racionalizace současného procesu skládání manifoldových sestav z hlediska redukce provozních nákladů. Důvodem racionalizace je nekonkurenceschopnost aktuálního řešení kvůli vysoké výrobní ceně jednotlivých sestav. Po analýze stávajícího provozu, s přihlédnutím k předpokládanému výrobnímu plánu, byl proveden kapacitní propočet linky. Následně byl proveden návrh alternativních řešení, z nichž, na základě výše zmíněného hlediska, byla vybrána a rozpracována optimální varianta. Na závěr bylo provedeno zhodnocení výsledného řešení.cs
dc.description.abstractThe objective of the thesis is rationalization of current process of assembling of manifold assemblies from the reduction of operating costs point of view. The reason for rationalization is uncompetitiveness of actual solution due to high manufacturing cost of manifold assemblies coming from this process. After analysis of current operations, taking into account presumed production plan, the capacitive calculation of assembly line was done. Then alternative solutions were proposed based on above mentioned criterion, and from these the optimal variant was picked and developed. The assessment of resultant solution was done in the end.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmanifoldová sestavacs
dc.subjectskládání komponentůcs
dc.subjectmontážní linkacs
dc.subjectsvařovánícs
dc.subjectManifold assemblyen
dc.subjectcomponents assemblingen
dc.subjectassembly lineen
dc.subjectweldingen
dc.titleNávrh racionalizace montážní linky sestav pro tepelné výměníkycs
dc.title.alternativeProposal for the rationalization of assembly line for the heat exchanger setsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-25cs
dcterms.modified2015-06-26-12:19:45cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid83926en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:22:58en
sync.item.modts2021.11.12 10:40:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKalivoda, Milancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. (člen) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ĺubomír Javorek, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1) U základních přípravků pro montáž komponentů se zaručeným kvalitním propojením se zmiňujete o frézovaných drážkách k zajištění polohy. Můžete tuto skutečnost blíže rozvést? 2) Uvďte vybavení pracoviště nýtování a bodového svařování u spojů, které nejsou tvarového charakteru. 3) Ochranné dýchací prostředky v podprocesu. 4) Dovolené zatížení podlahy. 5) Kusový čas na jednu operaci. 6) Náklady na kus. Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record