Show simple item record

Measurement and analysis of dynamic properties of rotating machine parts

dc.contributor.advisorHouška, Pavelcs
dc.contributor.authorGofroň, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:27:36Z
dc.date.available2018-10-21T20:27:36Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationGOFROŇ, V. Měření a analýza dynamických vlastností rotujících částí strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other83520cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40838
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá měřením a analýzou pohybu hřídele, krouticího momentu, úhlové rychlosti a vibrací. První část práce je věnována obecné problematice snímání signálů v číslicové podobě. Dále se práce věnuje snímačům použitelným pro jednotlivé druhy měření a hardwaru pro sběr dat. Poslední teoretickou částí je výběr metod použitelných v oblasti analýzy měřených signálů a vibrační diagnostiky. Praktická část práce zahrnuje měření pohybu hřídele a krouticího momentu provedená na laboratorních přípravcích a měření vibrací provedené na reálné strojní soustavě. Každé měření je doplněno analýzou naměřených dat a vyhodnocením.cs
dc.description.abstractDiploma thesis focuses on measurement and analysis of shaft motion, torque, angular velocity and vibration. First part of the thesis deals with general issue of acquiring a digital signal. Next part describes suitable sensors for each measurement type, and data acquisition hardware. The last theoretical part describes methods for measurement data analysis and vibration diagnostics. Practical part of the thesis describes shaft motion and torque measurements made on laboratory equipment, and vibration measurement made on real machine system. Each measurement includes measurement data analysis and evaluation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPohyb hřídelecs
dc.subjectvibracecs
dc.subjectkrouticí momentcs
dc.subjectúhlová rychlostcs
dc.subjectsběr datcs
dc.subjectanalýza signálůcs
dc.subjectShaft motionen
dc.subjectvibrationen
dc.subjecttorqueen
dc.subjectangular velocityen
dc.subjectdata acquisitionen
dc.subjectsignal analysisen
dc.titleMěření a analýza dynamických vlastností rotujících částí strojůcs
dc.title.alternativeMeasurement and analysis of dynamic properties of rotating machine partsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-16cs
dcterms.modified2015-06-22-10:34:50cs
thesis.disciplineAplikovaná informatika a řízenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid83520en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:22:42en
sync.item.modts2021.11.10 13:26:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHadaš, Zdeněkcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda) doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Michele (člen) prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen) doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record