Show simple item record

Grinding of Bearing Rings

dc.contributor.advisorKalivoda, Milancs
dc.contributor.authorRůžička, Danielcs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:23:21Z
dc.date.available2019-05-17T13:23:21Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationRŮŽIČKA, D. Broušení ložiskových kroužků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other83700cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40871
dc.description.abstractHlavním cílem této práce je vyhodnocení jakosti povrchu, obrobeného na třech různých bruskách (rozdílné stáří brusek), a tím porovnání kvality samotných brusek. Porovnány jsou dosažené stupně přesnosti naměřených geometrických tolerancí vnitřních oběžných drah vnějších ložiskových kroužků. Jako nejkvalitnější bruska je výsledně označena nejnovější (typu CNC), nicméně druhá v pořadí (i druhá nejmladší) je jí svojí kvalitou velmi blízko a závěrem je uvedeno, že je její nákup i provoz výhodnější.cs
dc.description.abstractThe main objective of this work is to evaluate the surface quality, machined on three different grinders (all three from different age), and to compare those grinders. Comparison is done by the achieved degree of precision of measured geometric tolerances in inner orbits of the outer bearing rings. As the best grinder is expressly marked the newest (type CNC) however, the second in a row (the second youngest) is very close to its quality and finally it is noted that the purchase and operation of this grinder is more convenient.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbroušenícs
dc.subjectložiskový kroužekcs
dc.subjectjakost povrchucs
dc.subjectmetrologiecs
dc.subjectbruskacs
dc.subjectstupeň přesnostics
dc.subjectgrindingen
dc.subjectbearing ringen
dc.subjectsurface qualityen
dc.subjectmetrologyen
dc.subjectgrinderen
dc.subjectdegree of accuracyen
dc.titleBroušení ložiskových kroužkůcs
dc.title.alternativeGrinding of Bearing Ringsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-19cs
dcterms.modified2015-06-29-11:06:30cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid83700en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 12:56:37en
sync.item.modts2021.11.22 12:24:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeProkop, Jaroslavcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (místopředseda) Ing. Martin Slaný, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Fiala, Ph.D. (člen) Ing. Petr Navrátil (člen) Ing. Karel Praks (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1) Úchylka, odchylka, tolerance? 2) Které další statistické údaje můžete vyčíslit. 3) Charakterizujte geometrickou a pracovní přesnost brousících strojů. 4) Použité nástroje při broušení. 5) Jaký je sortiment vyráběných součástí? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record