Show simple item record

Modern denitrification methods of coal fired boilers

dc.contributor.advisorSkála, Zdeněken
dc.contributor.authorNárovec, Jiříen
dc.date.accessioned2018-10-21T16:44:00Z
dc.date.available2018-10-21T16:44:00Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationNÁROVEC, J. Moderní metody denitrifikace uhelných kotlů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other86790cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40919
dc.description.abstractV současnosti musí velké energetické podniky k dodržení emisních předpisů, zejména pak vyžadovaných limitů NOx, uplatňovat denitrifikační metody. Tématem předkládané diplomové práce jsou moderních denitrifikační metody a jejich praktické uplatnění v lokálních poměrech uhelného kotle s parním výkonem 640 t.h-1 v elektrárně Počerady. Práce obsahuje rešerši moderních denitrifikačních metod používaných velkými uhelnými kotli se zaměřením zejména na sekundární denitrifikační metody. Jsou uvažovány dvě možné varianty denitrifikace – varianta 1 využívá selektivní katalytickou redukci (SCR) a varianta 2 selektivní nekatalytickou redukci (SNCR) společně s nízkoemisními hořáky a stupňovaným přívodem spalovacího vzduchu. Pro výběr vhodné denitrifikační metody jsou studovány investiční náklady jednotlivých variant – nižší investiční náklady (o 19.4%) slibuje varianta 2. Při srovnávání SCR se SNCR vyšlo najevo, že investiční náklady metody SNCR jsou 5krát nižší než metody SCR. V souladu s investičními náklady, s dispozicí kotle a se složitostí jeho instalace je pro navazující studium problematiky využita varianta 2. Stěžejní část práce se zabývá stanovením optimálního tzv. teplotního okna pro konkrétní metodu SNCR. Těžištěm práce je tepelný výpočet ohniště a části deskového přehříváku pro stanovený rozsah paliv a výkon kotle v rozmezí 60-100%. S uvažováním výsledků z výpočtu jsou navrženy dvě vstřikovací roviny, které mají zaručit vysokou efektivitu denitrifikačního procesu při uvažovaných provozních podmínkách kotle. Diplomová práce rovněž diskutuje obecnou vhodnost instalace SNCR a SCR ve stávajících uhelných kotlích.en
dc.description.abstractTo fulfil strict NOx emission limits for large combustion plants it is nowadays necessary to equip existing boilers with denitrification techniques. This master’s thesis deals with denitrification of the existing 640 t•h-1 coal-fired boiler in Počerady power plant. The thesis contains background research of modern denitrification methods focused especially on secondary denitrification methods. Two variants for denitrification of the boiler are studied –variant 1 uses selective catalytic reduction (SCR) and variant 2 selective non-catalytic reduction (SNCR) supported by low NOx burners and over-fire air technology. An economic analysis of investment costs is carried out to find the suitable variant – variant 2 promises lower investment costs (by 19.4%). When comparing only SCR with SNCR, the SNCR method has 5 times lower investment costs. In accordance with investment costs, boiler dispositions and the difficulty of the installation, the second variant is chosen for further study. The next fundamental part of the thesis comprises the determination of suitable position for SNCR process. The determination contains a thermal calculation of the furnace and platen superheater for the fuel range within the load range of 60-100% of boiler maximum continuous rating (BMCR). According to the results of the calculation, two injecting levels of reagent were designed to ensure high effectiveness of the process within the considered boiler conditions. The last part of the thesis compares general applicability of SCR and SNCR installation in existing coal-fired boilers.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdenitrifikaceen
dc.subjectselektivní katalytická redukce (SCR)en
dc.subjectselektivní nekatalytická redukce (SNCR)en
dc.subjectdenitrificationcs
dc.subjectselective catalytic reduction (SCR)cs
dc.subjectselective non-catalytic reduction (SNCR)cs
dc.titleModerní metody denitrifikace uhelných kotlůen
dc.title.alternativeModern denitrification methods of coal fired boilerscs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-16cs
dcterms.modified2015-06-22-11:00:14cs
thesis.disciplineEnergetické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid86790en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:41:54en
sync.item.modts2020.03.30 13:12:23en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHoudek, Ing Milanen
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc. (místopředseda) Ing. Bedřich Heinze (člen) Ing. Mirko Hudeček, CSc. (člen) prof. Ing. František Hrdlička, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. (člen) Ing. Alojz Boko (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record