Now showing items 97-116 of 394

 • Identifikace parametrů elektroencefalografického snímacího systému 

  Svozilová, Veronika
  Elektroencefalografický záznamový systém slouží k vyšetření mozkové aktivity. Na základě tohoto vyšetření lze stanovit diagnózu některých nemocí, například epilepsie. Účelem této práce bylo zpracování signálu z toho systému ...
 • Implementace komunikačního protokolu Wireless M-BUS v simulačním prostředí NS-3 

  Zeman, Kryštof
  V teoretické části se práce zaměřuje na historii a vývoj M2M komunikace, Wireless M- Bus protokolu a síťového simulátoru NS-3. Stručně popisuje charakteristické znaky M2M komunikace, protokolu Wireless M-bus a NS-3 simulátoru. ...
 • Implementace metody snímání spektra v obvodu FPGA 

  Maňas, Ondřej
  Cílem této práce je návrh softwarového modelu a hardwerová implementece algoritmu snímání spektra založeného na cyklostacionární detekci. Navrhnutý detektor je plně implementován do obvodu FPGA a dále testován za podmínek ...
 • Implementace standardu IEEE 802.11ah pro přenos M2M dat 

  Masár, Marek
  Táto diplomová práca sa zaoberá implementáciou štandardu IEEE 802.11ah do sieťového simulátora NS-3 (Network Simulator). V úvodnej časti diplomovej práce je opísaná M2M komunikácia, na ktorú by bol štandard IEEE 802.11ah ...
 • Index kvality napětí pro indikativní hodnocení kvality napětí v distribuční síti 

  Hausner, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nové metody pro hodnocení kvality napětí pomocí indexu kvality napětí. Tento index by měl určit celkovou kvalitu napětí v síti a porovnat kvalitu napětí v jednotlivých místech. V práci ...
 • Indikace zemních spojení na venkovních vedeních 

  Pospíšil, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá indikací a lokalizací zemních spojení na venkovních vedeních. Zemní spojení je nejčastěji se vyskytující typ poruchy na venkovních vedeních vysokého napětí – tvoří zhruba 95% všech poruch a ...
 • Instalace malé větrné elektrárny 

  Puchnar, Jiří
  Tato práce je zaměřena na energetiku ČR, především tu alternativní a její podmnožinu větrné elektrárny. Úvod seznamuje čtenáře se stavem energetiky v ČR. Jsou zde uvedena fakta o historickém vývoji energetiky v Československu ...
 • Integration of inertial navigation with global navigation satellite system 

  Štefanisko, Ivan
  Táto práca sa zaoberá štúdiou inerciálnej navigácie, globálnym družicovým polohovým systémom a ich integráciou do jedného navigačného riešenia. V prvej časti práce je počítaný výstup inerciálnych rovníc na základe meraní ...
 • Integrované projektování chytrého domu, budovy 

  Tesař, Luděk
  Cílem této diplomové práce je vytvoření metodické příručky projektanta systémové elektroinstalace v chytrých/inteligentních domech. Úvodní část práce zdůrazňuje potřebu integrace systémů v inteligentní budově s nutností ...
 • Inteligentní elektronické zařízení REF615 

  Holomek, David
  Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit monitorovací systém asynchronního motoru pomocí IED REF615. Pro zařízení REF615 je třeba zhotovit odpovídající konfiguraci a zapojení. Zařízení komunikuje s kartou MVI69-MNET pomocí ...
 • Interaktivní prostorové zobrazení EEG parametrů z itrakraniálních elektrod v obrazových datech CT/MRI 

  Trávníček, Vojtěch
  Tato semestrální práce se věnuje problematice vizualizace dat z intrakraniálního EEG. V první části práce je probrán potřebný teoretický základ EEG. Dále je probrána registrace obrazů, jako potřebný nástroj pro vizualizaci, ...
 • Internetové ovládání modelu pomocí PLC a Raspberry-Pi 

  Kozovský, Matúš
  Práca sa zaoberá možnosťou vzdialeného programovania priemyselných zariadení PLC alebo HMI, prípadne iných zariadení podobného účelu , ako aj možnosťou vzdialeného monitorovania ich stavov. Práca tiež obsahuje prehľad ...
 • Jednoduchý textově nezávislý hlasový zámek - Softwarový systém pro verifikaci mluvčích 

  Kotulek, Milan
  V této diplomové práci jsou představeny různé formy biometriky a následně řešena problematika verifikace osob prostřednictvím hlasu. Nejprve je provedena analýza nahrávek řeči, vyhledání samohláskových úseků, ze kterých ...
 • Jednoúčelový stroj zajišťující lisování kanystrových nálevek 

  Podolan, Luděk
  Cílem této diplomové práce je komplexní popis teoretického základu, návrhu a samotné realizace jednoúčelového stoje pro lisování kanystrových nálevek. Teoretická část práce se zabývá standardy výroby elektrických rozváděčů, ...
 • Jízdní kolo s elektrickým motorem a benzinovou elektrocentrálou 

  Mička, Dominik
  Cílem této diplomové práce je koncepční návrh a realizace motorového kola se spalovacím motorem a elektrickým přenosem výkonu. Byla navržena řídicí strategie umožňující dosažení maximální účinnosti spalovacího motoru při ...
 • Kardiotokograf - sledování kontrakcí 

  Vítek, Milan
  Cílem této práce je prostudování principu činnosti kardiotokografu při monitorování života plodu, dále formulace hlavních požadavků na toto zařízení a definování parametrů sledovaných biosignálů. Tyto poznatky jsou doloženy ...
 • Klasifikace detekovaných vad 

  Janošík, Zdeněk
  V této diplomové práci je popsán postup návrhu a realizace klasifikátoru vad detekovaných při konečné fázi výroby netkané textilie. Úvod práce je věnován analýze možností při zpracování a klasifikaci obrazu. Navazuje část, ...
 • Klasifikace spánkových fázi za použití polysomnografických dat 

  Králík, Martin
  Cílem této diplomové práce je klasifikace spánkových fází za použití polysomnografických dat. Součástí práce je rešerše na dané téma a statistická analýza parametrů vypočtených ze skutečných signálů EEG, EOG a EMG, která ...
 • Klasifikace vzorků 1D gelové elektroforézy 

  Krupka, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá klasifikací vzorků 1D gelové elektroforézy. Popisuje teoretické informace týkající se gelové elektroforézy, různým druhům rušení, zpracování obrazu a jeho klasifikace pomocí shlukové analýzy. ...
 • Kmitočtové filtry řízené mikroprocesory 

  Bronec, David
  Tato diplomová práce je zaměřen na návrh kmitočtového filtru řízeného mikroprocesorem. Obsahem práce je seznámení se základními pojmy a principy kmitočtových filtrů a také s aktivními kmitočtovými filtry pro kaskádní ...