Now showing items 173-192 of 394

 • Napájecí zdroj elektrostatického odlučovače 

  Broďák, Kamil
  Diplomová práce je zaměřena na seznámení s problematikou napájení elektrických odlučovačů. Vzhledem k doposud dominantnímu postavení jednofázových transformátorů pracujících na síťové frekvenci 50 Hz řízených tyristory, ...
 • Napěťové reference v bipolárním a CMOS procesu 

  Kotrč, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem napěťových referencí. Porovnává dosažené výsledky optimalizace bipolární reference typu Brokaw s referencemi MOSovými. Uvedená principiální schémata jsou vysvětlena, postupně rozdělena na úroveň ...
 • Nástroj pro komentování obsahu webu 

  Najbr, Ondřej
  Semestrální práce je rozdělena do tří částí. První část se zabývá popisem tvorby rozšíření pro prohlížeče Internet Explorer, Operu, Safari 5, Mozillu Firefox a Google Chrome, shrnutím výhod vývoje rozšíření pro tyto ...
 • Návrh 3D tiskárny typu delta pi s temperovanou podložkou s využitím systémů CAE 

  Koudela, Ondřej
  Předložená diplomová práce se věnuje tématice 3D tisku s využitím nekomerčních 3D tiskáren typu RepRap. V této práci je stručně popsán vývoj trendů nekomerčních RepRap tiskáren, teorie FDM tisku s rozborem a s porovnáním ...
 • Návrh 3D Vivaldiho anténní řady pro radarové aplikace 

  Kašpar, Petr
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu Vivaldiho anténní struktury, která je pro svoje širokopásmové vlastnosti vhodná pro radarové aplikace. Poskládáním základního Vivaldiho elementu do výsledné 2D anténní řady je dosaženo ...
 • Návrh a analýza synchronních strojů s permanentními magnety 

  Blaha, Jan
  Vlastnosti synchronních strojů s permanentními magnety jsou mimo jiné závislé na geometrickém rozložení řezu stroje. Na rozdíl od EC motorů, kde je vhodné obdélníkové rozložení veličin, vyžadují tyto stroje sinusové průběhy. ...
 • Návrh a analýza synchronních strojů s permanentními magnety a soustředěným vinutím 

  Macek, Pavel
  Synchronní stroje s permanentními magnety (PMSM) jsou v dnešní době široce využívány v mnoha průmyslových aplikacích. V úvodu této diplomové práce je provedeno seznámení s vlastnostmi a konstrukcí jednotlivých typů ...
 • Návrh a realizace meteorologické stanice 

  Bílý, Stanislav
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací bezdrátové meteostanice. V první části práce byly rozebrány možnosti měření meteorologických veličin. Další část práce se zabývá výběrem vhodných senzorů a koncepcí venkovní a řídící ...
 • Návrh a realizace ovladače LCD displaye pro Raspberry Pi 

  Cepl, Miroslav
  Cílem seminární práce je navrhnout a realizovat ovladač pro dotykový LCD displej. Předpokla-dem je připojení displaye k mikrokontroleru pomocí sběrnice I2C a využití obvodů MCP23017. Pro komunikaci bude použito Raspberry ...
 • Návrh anténní jednotky přístupového bodu pro off-body komunikaci v ISM pásmu 61 GHz 

  Miřácký, Jan
  Obsahem této diplomové práce je teoretický popis návrhu, praktické numerické modelování a optimalizace pomocí parametrických analýz kruhové antény a kruhové štěrbinové antény, vytvořených na bázi vlnovodu integrovaného do ...
 • Návrh audio-vizuální databáze pro extrakci sekundárních biometrických a ne-biometrických znaků 

  Holeksa, David
  Cílem tohoto semestrálního projektu je navrhnout vhodnou databázovou strukturu pro audio-visuální data, části extrahované z těchto dat odpovídající sekundárním biometrickým a ne-biometrickým znakům a popis těchto znaků. ...
 • Návrh digitálního IP bloku pro diskrétní kosinovu transformaci 

  Veškrna, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem IP bloku pro diskrétní kosinovou transformaci. V~teoretické části jsou shrnuty algoritmy pro výpočet diskrétní kosinové transformace a diskutována jejich použitelnost v~hardwaru. ...
 • Návrh embedded systému 

  Gábor, Tomáš
  Tato práce se zabývá použitím vývojové desky s procesorem s architekturou ARM jako platformou pro vzdálenou interakci s připojenou periferií. Popisuje praktické zkušenosti s vývojovou deskou A20-OLinuXino-Micro-4GB a její ...
 • Návrh laboratorních úloh v simulačním prostředí NS3 

  Štefančík, Matej
  Diplomová práca poskytuje zoznámenie sa so sieťovým simulátorom ns-3. Popisuje základné abstrakcie a súčasti tohto nástroja. Práca ďalej rozoberá teóriu, ktorá bola aplikovaná pri vytváraní simulácie. Konkrétne je rozobraný ...
 • Návrh nových laboratorních úloh pro prostředí GNS3 

  Barniak, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá štyrmi laboratórnymi úlohami v simulačnom prostredí GNS3. Navrhnuté úlohy sa primárne zameriavajú porovnaním protokolov IPv4 a IPv6. V prvej úlohe sa vyskytuje tematika smerovacích protokolov ...
 • Návrh nových U/I a I/U převodníků pro měření filtrů v proudovém módu 

  Jarník, Lukáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou analógových diferenčných prevodníkov, ktoré slúžia pri meraní obvodov pracujúcich v prúdovom móde. Cieľom práce je navrhnúť nové prevodníky napätia na prúd a prúdu na napätie, ...
 • Návrh optimalizace spotřeby elektrické energie z fotovoltaické elektrárny 

  Mareček, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi optimalizace spotřeby elektrické energie z fotovoltaické elektrárny. V teoretické části jsou uvedeny základní principy a možnosti zapojení fotovoltaického systému. Následuje přehled ...
 • Návrh ovládacího zařízení pro vibrografické měření 

  Weiss, Lukáš
  Tato diplomová práce si klade za cíl navrhnout zařízení pro synchronizaci snímací sestavy během vibrografického měření se systémem MERCURY RT pro sledování měřených objektů v reálném čase. Hlavním úkolem zařízení je ...
 • Návrh postupu při obnově napájení vlastní spotřeby zdrojů Tepláren Brno po rozsáhlé systémové poruše v ES 

  Jára, Jaroslav
  Tato práce se zabývá problematikou obnovy provozu Špitálka společnosti Teplárny Brno, a. s., po rozsáhlé systémové poruše typu „blackout“. Práce řeší start ze tmy provozu Špitálka TB podáním napětí z vodní elektrárny Vír ...
 • Návrh přepínače využitelného v moderních komunikačních sítích 

  Mojžiš, Ľubomír
  Tato diplomová práce pojednává o přepínacích prvcích v moderní komunikační síti. V práci je popsána architektura přepínačů se zaměřením na kvalitu služeb a pomocí simulačního programu MATLAB-SIMULINK jsou navrženy a ...