Now showing items 316-335 of 392

 • Technologické postupy pájení pouzder QFN 

  Jakub, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá technologickými postupy pájení pouzder QFN. Cílem teoretické části je popis QFN pouzder, jejich montáže a pájení přetavením na desky plošných spojů ve výrobě firmy Honeywell. Cílem praktické části ...
 • Technologie vysoké dostupnosti MS SQL Serveru 

  Pyszko, Pavel
  Diplomová práce obsahuje ucelený teoretický přehled o technologiích vysoké dostupnosti v prostředí Microsoft SQL Serveru. U každé technologie je uveden návod pro nasazení technologie, technologie jsou rozebrány z pohledu ...
 • Tenké vrstvy připravené v RF doutnavém výboji a jejich fyzikálně-chemické vlastnosti 

  Bránecký, Martin
  Diplomová práca je v teoretickej časti zameraná na literárnu rešerš zaoberajúcou sa tvorbou tenkých vrstiev, plazmou, analýzou plazmy pomocou hmotnostnej spektrometrie a plazmovou polymerizáciou. Ďalej táto časť popisuje ...
 • Teoretický model linkové výroby pro výrobu plynem izolovaných komponent VVN 

  Haluza, Zdeněk
  Práce má za úkol vysvětlit, co znamená produkční tok a jaké metody známe k jeho analýze a seznámit nás se samotnou firmou. V rámci firmy se seznámit s lakovacím procesem a čištěním. První část pojednává o samotném produkčním ...
 • Tepelný komfort a jeho stanovení 

  Žáková, Monika
  Tato práce shrnuje problematiku termoregulace u člověka a jejího měření se zaměřením na metodu nepřímé kalorimetrie v klidových podmínkách při rozdílných okolních teplotách a při fyzické zátěži. Dále seznamuje s problematikou ...
 • Teplotní profil výkonového spínacího přístroje nízkého napětí pro různé provozní stavy 

  Mejzlík, Tomáš
  Teplo generované v jističi může být odvedeno dvěma způsoby: Přes kovové časti proudové dráhy do vodičů mimo jistič. Přes plastové a vzduchové části šasi. Přesnost tepelné simulace pak závisí na přesnosti namodelování ...
 • Tester vstupů systému MODAS DataPoint 

  Beránek, Jakub
  Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvořit přípravek pro ověření funkce binárních a analogových vstupů (analogové vstupy pouze proudové smyčky 0-20mA) datového koncentrátoru MODAS DataPoint. Hardware testovacího ...
 • Testování odolnosti IP PBX proti útokům s využitím testeru Spirent Avlanache 

  Zelenay, Martin
  Práca skúma, analyzuje a vyhodnocuje vplyv útokov vo VoIP sieťach na funkčnosť open source ústrední. Rozoberá problematiku útokov cez paketové siete v rámci bezpečnostných noriem a zaužívaných pravidiel. V teoretickej časti ...
 • Tkané antény 

  Fikar, Jan
  Cílem diplomové práce je navrhnout tkané antény, které budou pracovat v ISM pásmu 5,8 GHz. Pozornost bude zaměřena na praktické použití těchto antén při běžném používání. U antén budou pozorovány změny pracovního pásma ...
 • Ultrazvukový anemometr 

  Hůlka, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí a realizací ultrazvukového anemometru. Jsou zde porovnány jednotlivé typy anemometrů, a to mechanické, termoanemometry a ul- trazvukové anemometry. Detailněji jsou v práci rozebrána ...
 • Univerzální modul s připojením na ethernet 

  Řeháček, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá vytvořením univerzálního modulu s připojením na ethernet a jeho použitím pro měření digitálních veličin. Hlavními součástmi modulu jsou hradlové pole typu FPGA, mikroprocesor, PHY čip a konektor ...
 • Univerzální senzorová testovací platforma 

  Tydor, Maximilián
  Práce se zabývá problematikou testování polovodičových inerciálních senzorů, zejména gyroskopů a akcelerometrů, ale i dalších senzorů jako jsou např. magnetometry, inklinometry apod. pro potřeby navigace v leteckém průmyslu, ...
 • Určení a vizualizace souřadného systému rohovky během implantace čočky 

  Hudec, Jiří
  Diplomová práce popisuje postup vložení polárního souřadného systému do video záznamu z operace šedého zákalu na oční klinice ve Zlíně. V teoretické části práce jsou diskutovány požadavky vzhledem k zobrazení polárního ...
 • Úzkopásmová PLC komunikace se standardy G3-PLC, PRIME a IEEE-1901.2 

  Skrášek, Tomáš
  Diplomová práce pojednává o standardech úzkopásmové PLC komunikace. V teoretické části jsou popsány všechny dostupné OFDM standardy, mezi něž patří G3-PLC, PRIME, IEEE-1901.2 a G.hnem. Praktická část se zabývá standardy ...
 • Vanadové články jako zdroje a akumulátory energie 

  Langr, Pavel
  Tato semestrální práce se zabývá problematikou průtokových redoxních baterií, zejména pak vanadových článků. První část se soustředí na vysvětlění základních pojmů, popisuje vanadové redoxní baterie a vysvětluje chemické ...
 • Včelařská váha 

  Hlaváč, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem cenově dostupné včelařské váhy, která bude umístěna pod úlem. Váha je schopna zobrazit uživateli potřebné informace za pomocí mobilní sítě GSM. Příchozí SMS zpráva informuje uživatele ...
 • Vibrodiagnostický systém 

  Bortlík, Pavel
  Tato diplomová práce pojednává o problematice detekce poruch ložisek projevujících se zvýšenou mírou vibrací a akustické emise. Úvodem se práce zabývá seznámením s běžnými poruchami vznikajícími na ložisku během provozu a ...
 • Vibrodiagnostika asynchronního motoru 

  Mašin, Dominik
  Táto práca sa zaoberá meraním a vyhodnotením vibračného signálu. Meranie vibrácií je jednou z najdôležitejších činností pre správnu a plynulú prevádzku strojov, nielen z hľadiska ekonomického ale aj bezpečnostného. ...
 • Video telefon 

  Horyna, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem dveřního video telefonu na platformě Raspberry Pi. Je zde popsána platforma Raspberry Pi, modul Raspberry Pi Camera, operační systémy pro Raspberry Pi a popis instalace a nastavení ...
 • Video telefon 

  Horyna, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem dveřního video telefonu na platformě Raspberry Pi. Je zde popsána platforma Raspberry Pi, modul Raspberry Pi Camera, operační systémy pro Raspberry Pi a popis instalace a nastavení ...