Now showing items 372-391 of 394

 • Zabezpečení datové komunikace s ochranou soukromí 

  Bernát, Michal
  Táto práca pojednáva o možnosti zaistenia bezpečnosti, integrity a autenticity dátovej komunikácie s ohľadom na súkromie užívateľov. V tejto práci sú popísané základy smart grid sietí spolu s možnosťami stávajúcich foriem ...
 • Zabezpečení vysokorychlostních komunikačních systémů 

  Smékal, David
  Diplomová práce se zabývá šifrováním dat pomocí AES a jejich implementací pomocí jazyka VHDL na síťovou FPGA kartu. V teoretické části práce je vysvětlen algorimus šifrování AES, jeho jednotlivé kroky a použité operační ...
 • Zabezpečovací systém pro budovy 

  Judiny, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá zabezpečovacím systémom pre budovy s riadiacim mikropočítačom Raspberry Pi a jeho prídavnými perifériami. Informácie sú prístupné na webovom servery.
 • Zajištění datové komunikace digitálních ochran a terminálů do monitorovacího systému jaderné elektrárny Dukovany 

  Šula, Vladimír
  Obsahem práce je popis zajištění datové komunikace nových ochranných terminálů rozvoden 6 kV do monitorovacího systému elektro Jaderné elektrárny Dukovany. Tyto ochranné terminály budou osazeny místo stávajících analogových ...
 • Zařízení pro osobní identifikaci a sdílení dat 

  Severa, Pavel
  Cílem práce je vytvořit zařízení pro zaznamenávání návštěvy turisty či hráče vytvořené hry. Po domluvě se zadávajícím Ing. Filipem Kovářem budou navrženy dvě zařízení, webová aplikace a protokol pro odesílání dat na server. ...
 • Záložní zdroj (UPS) 

  Mrázek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá nepřetržitými napájecími zdroji (UPS) a s nimi spojenou problematikou záložního napájení při neočekávaných výpadcích elektřiny. Začátek práce se věnuje omezením dodávek elektřiny, jejich ...
 • Záporné elektrodové materiály v lithium-iontovém akumulátoru 

  Šikuda, Milan
  Táto práca sa zaoberá štúdiom lítium-iónových akumulátorov. Zameriava sa na záporné elektródové hmoty a elektrolyty. V práci sa podrobne rozoberá výroba, elektrochemické vlastnosti, možnosti zlepšenia parametrov záporných ...
 • Zdroj pro vysoce svítivé bílé LED 

  Heralecký, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je seznámit se s možnostmi řízení vysoce svítivých bílých LED diod pomocí obvodů pracujícími s vysokým napětím. V samotné práci je rozdělení současných světelných zdrojů a především zaměření na ...
 • Zdroj proudu pro měřicí účely 

  Chevalier, Stanislav
  Semestrální práce se zabývá návrhem výkonového měniče pro měřící účely. Měnič je koncipován jako dva jednočinné propustné měniče pracující v protitaktu. Měnič se chová jako zdroj konstantního proudu s napětím na prázdno ...
 • Zjišťování klimatických vlivů na degradaci různých typů fotovoltaických článků 

  Peroutka, Tomáš
  V této práci je pojednáváno o fotovoltaických článcích. Jsou zde rozebrány i základní pojmy zdroje záření pro sluneční články. Obsahem je nahlédnutí do problematiky polovodičů a historie a vývoj FV článků. Nemalá část se ...
 • Zkušební pracoviště synchronních generátorů 

  Král, Michal
  V této diplomové práci je řešena část projektu zkušebních pracovišť pro testování synchronních generátorů. Práce je zaměřena na pohonnou část pracoviště, kdy je dle požadavků na zkoušky generátorů vybrán vhodný motor a ...
 • Zpracování difuzně vážených obrazů 

  Petrek, Tomáš
  Diplomová práca skúma možnosť využitia difúzne vážených obrazov v medicíne. V práci je uvedený stručný fyzikálny princíp fungovania magnetickej rezonancie ako nástroja pre nedeštruktívne zobrazovanie vnútornej štruktúry ...
 • Zpracování obrazových sekvencí sítnice z fundus kamery 

  Klimeš, Filip
  Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout metodu analýzy retinálních sekvencí, která bude hodnotit kvalitu jednotlivých snímků. V teoretické části se také zabývám vlastnostmi retinálních sekvencí a způsobem registrace snímků ...
 • Zpracování obrazu v systému Android - detekce a rozpoznání SPZ/RZ a využití externí databáze zájmových vozidel 

  Molčány, Peter
  Cieľom tejto diplomovej práce je vytvorenie aplikácie postavenej na platforme Android, slúžiacej k rozpoznaniu evidenčných čísel vozidiel s vyhľadávaním v externej databáze. V úvodnej časti rozoberáme možnosti rozpoznania ...
 • Zpracování obrazu v systému Android - odečet hodnoty elektroměru 

  Sliž, Jiří
  Cílem práce je návrh aplikace pro mobilní zařízení s operačním systémem Android. Tato aplikace umožní snímání obrazu pomocí kamery zařízení a zpracování obrazu s podporou knihovny OpenCV. Účelem této aplikace je automatické ...
 • Zpracování signálu UHF RFID čtečky 

  Novotný, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním signálu experimentální UHF RFID čtečky EXIN-1. V první části popisuje koncepci front endu čtečky EXIN-1, její oživení a dostupná komunikační rozhraní pro řízení čtečky a pro ...
 • Zpracování signálů pro pomůcky pro nedoslýchavé 

  Kelča, Jan
  V této diplomové práci je podrobně popsána anatomie a fyziologie sluchového aparátu, včetně jeho patologických změn. Podstatná část práce objasňuje problematiku kompenzace sluchových poruch, kdy je hlavní důraz kladen na ...
 • Zpracování snímků duhovky pro biometrické aplikace 

  Osičková, Kristýna
  Biometrie je metoda rozpoznávání identity člověka na základě jedinečných biologických charakteristik, které jsou pro každého člověka unikátní. Metody biometrické identifikace se v současné době stále více rozšiřují do ...
 • Ztráty jednofázového asynchronního motoru s trvale připojeným kondenzátorem 

  Štaffa, Jiří
  Tato práce se zabývá zvyšováním účinnosti jednofázového asynchronního motoru s permanentně připojeným kondenzátorem. Celou práci lze dělit do dvou částí, jedna je obecnějšího charakteru a druhá se zabývá analýzou a měřením. ...
 • Zubní 3D skener 

  Kotek, Lukáš
  Náplní této diplomové práce je prostudování aktuálních principu 3D skenování, anatomie lidského chrupu a využití 3D skenování v oblasti stomatologie a jiných oblastní ve zdravotnictví. Další část této práce je věnována ...