Show simple item record

New methods of protonated aminoacids preparation and their interactions with polyelectrolytes

dc.contributor.advisorChytil, Martincs
dc.contributor.authorTrojan, Martincs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:03:35Z
dc.date.available2019-04-03T22:03:35Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationTROJAN, M. Nové metody přípravy protonizovaných aminokyselin a jejich interakce s polyelektrolyty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.cs
dc.identifier.other41908cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4092
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá studiem interakcí mezi polysacharidem hyaluronanem (HA) a amfifily. Z předešlého výzkumu reologických vlastností směsí HA - amfifil je zřejmé, že přítomnost karboxylové skupiny na HA a aminoskupiny amfifilu vede k elektrostatickým interakcím mezi těmito látkami. Tento předpoklad vede k možnosti fyzikálně modifikovat HA a následně ho použít jako nový typ nosiče biologicky aktivních látek, např. léčiv. Pro úspěšné použití HA jako nosiče ale musí být systém do určité hodnoty iontové síly stabilní. Pro studium odolnosti interakcí vůči iontové síle byl vybrán vysokomolekulární hyaluronan (1,75 MDa) a jako amfifil byla zvolena aminokyselina lysin. Z výsledků vyplývá, že takto připravený systém se rozpadá již při nízkých koncentracích elektrolytu v roztoku. Interakce tak byly následně posilovány protonizací aminokyselin pomocí kyseliny chlorovodíkové. Výsledky ukazují, že interakce byly posíleny. Však pro negativní vliv chlorných aniontů, byly roztoky protonizovaných aminokyselin lyofilizovány. Takto modifikované interakce mezi HA a amfifily byly podrobeny studiu odolnosti vůči iontové síle roztoku. Pro proces posilování interakcí byl použit lysin, aminokapronová kyselina a arginin jako amfifily. Studium interakcí byla použita reologie a jako doplňková metoda konduktometrie.cs
dc.description.abstractThis Master thesis investigates the interaction between the polysaccharide sodium hyaluronate (HA) and some amphiphilic molecules. It is known that the presence of the carboxylic group on HA and the aminogroup on the amphiphiles leads to electrostatic interaction between these two compounds. This supposal offers the possibility to physically modify HA and use it as a new type of a carrier of bioactive compounds, for example medicals. However, successful carrier of bioactive compound has to resist a certain value of ionic strength. The high-molecular weights HA (1.75MDa) and amphiphile lysine were chosen for the study of the influence of ionic strength on the system HA – amphiphile. Our results show that system HA – amphiphile system is suppressed even by low concentrate solution of electrolyte. Therefore the system was reinforced by protonation of the aminoacid. The results show, that the interactions were reinforced, nevertheless negative influence of chlorine anions had to be eliminated by lyophilization. The solutions with strengthened system HA – amphiphile were used for the research of ionic strength influence. The amphiphiles lysine, 6 - aminocaproic acid and arginine were selected for this study. The interactions were investigated by means of reometry and conductometry.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectprotonizacecs
dc.subjectaminokyselinycs
dc.subjectpolyelektrolytycs
dc.subjecthyaluronancs
dc.subjectinterakcecs
dc.subjectreologiecs
dc.subjectProtonationen
dc.subjectaminoacidsen
dc.subjectpolyelectrolytesen
dc.subjecthyaluronanen
dc.subjectinteractionsen
dc.subjectrheologyen
dc.titleNové metody přípravy protonizovaných aminokyselin a jejich interakce s polyelektrolytycs
dc.title.alternativeNew methods of protonated aminoacids preparation and their interactions with polyelectrolytesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-05cs
dcterms.modified2012-06-05-15:01:03cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid41908en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:27:09en
sync.item.modts2019.05.18 12:36:48en
dc.contributor.refereeSedlařík,, Vladimírcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record