Show simple item record

Selecting the Most Suitable Operating Credit for Business Entities

dc.contributor.advisorRejnuš, Oldřichcs
dc.contributor.authorPospíšilová, Mariecs
dc.date.accessioned2019-04-04T01:13:41Z
dc.date.available2019-04-04T01:13:41Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationPOSPÍŠILOVÁ, M. Volba nejvhodnějšího provozního úvěru pro podnikatelské subjekty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.cs
dc.identifier.other41900cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4096
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou provozního úvěrování podnikatelů. V práci je provedena analýza soudobých možností provozního úvěrování u subjektivně stanovených bank, a také výběr nejvhodnějšího produktu v konkrétních podmínkách fiktivního podnikatele. Na základě výsledků provedené analýzy a komparace je sestaveno pořadí bank a jimi poskytovaných produktů, které jsou vhodné pro fiktivního podnikatele.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the operational business lending . There is an analysis of current capabilities in the lending operations of banks subjectively defined , and the selection of the best product in the specific context of a fictitious business in this thesis. Based on the results of the analysis and comparison is given a rank of banks and they provide products that are suitable for fictitious businesses.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectÚvěrcs
dc.subjectbankacs
dc.subjectpodnikatelský subjektcs
dc.subjectprovozní úvěrcs
dc.subjectkontokorentní úvěrcs
dc.subjectkreditní kartacs
dc.subjectrevolvingový úvěrcs
dc.subjectCrediten
dc.subjectbanken
dc.subjectbusiness entityen
dc.subjectoperating crediten
dc.subjectbank overdraften
dc.subjectcredit carden
dc.subjectrevolving loanen
dc.titleVolba nejvhodnějšího provozního úvěru pro podnikatelské subjektycs
dc.title.alternativeSelecting the Most Suitable Operating Credit for Business Entitiesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-12cs
dcterms.modified2012-06-15-08:18:10cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid41900en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 15:29:52en
sync.item.modts2020.03.30 14:15:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeVitula, Pavelcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Emil Svoboda, CSc. (předseda) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (místopředseda) PhDr. Emilie Franková, Ph.D. (člen) Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Libor Chadima (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record