Now showing items 1-2 of 2

  • Příprava a charakterizace nanovláken na bázi biopolymerů 

    Nemčovský, Jakub
    Témou bakalárskej práce je príprava a charakterizácia nanovlákien na bázi biopolymérov. Teoretická časť zhrňuje doposiaľ známe informácie v oblasti biopolymérov, jejich vlastností, prípravy a možnosti analýzy. Experimentálna ...
  • Tvarování biokeramiky metodou povlakování namáčením 

    Gockert, Radek
    Tato bakalářská práce se zabývá popisem základních tvarovacích metod biokeramických materiálů, speciálně popisem metody povlakování namáčením. Následně experimentální část prezentuje použití této metody k přípravě keramických ...