Now showing items 1-1 of 1

  • Příprava grafenových vrstev metodou MBE 

    Čalkovský, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou grafenových struktur metodou molekulární svazkové epitaxe (MBE). V teoretické části je stručně popsán materiál grafen, jeho vlastnosti, možnosti výroby a způsoby detekce. Detailněji ...