Now showing items 1-5 of 5

 • Aerodynamika odkrytého kola 

  Babinec, Viktor
  Bakalárska práca je zameraná na posúdenie aerodynamických vlastností rotujúcich kolies pre formulové vozidlá. V tejto práci je opísaný charakter, vznik a vývoj prúdových štruktúr v jeho okolí, ktoré ovplyvňujú ostatné časti ...
 • Moderní metody snižování aerodynamického odporu vozidel 

  Šardický, Jakub
  Tato práce se zaměřuje na shrnutí prvků, které přispívají ke snížení aerodynamického odporu u vozidel. Aerodynamický odpor je přibližně jednou třetinou celkového odporu vozidla. V 21. století je velká snaha eliminovat ...
 • Přechodové jevy v aerodynamice vozidel 

  Kroupa, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá přechodovými jevy v aerodynamice vozidel a cílem je vysvětlení a návrh mechanismů těchto jevů. První část zkoumá přechodové jevy během poryvů bočního větru. Druhá část zkoumá nestacionární ...
 • Vliv rotace disku kola na aerodynamiku automobilu 

  Hanych, Jaroslav
  Rešeršní práce se zabývá vlivem rotace kola na aerodynamické charakteristiky automobilu. Jsou zde popsány různé metody využívané k simulaci rotace kola. Práce se zaměřuje zejména na vymezení aerodynamických rozdílů mezi ...
 • Vliv rotace pneumatiky na aerodynamiku automobilu 

  Oboňa, Matúš
  Cieľom tejto bakalárskej práce je popis vplyvu rotácie pneumatiky na aerodynamiku automobilu. Popisuje rozdiely medzi zjednodušenými tvarmi pneumatík obvykle používanými pre CFD a realistickým tvarom pneumatiky. V práci ...