Now showing items 1-1 of 1

  • Příprava grafenových vzorků pro experimenty v UHV podmínkách 

    Mareček, David
    Tato bakalářská práce pojednává o elektrické vodivosti grafenu a přípravě grafenového polem řízeného tranzistoru. Teoretická část popisuje elektrické vlastnosti grafenu, jeho přípravu pomocí metody CVD a přenos na SiO_2. ...