Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování geometrických ploch 

    Adámková, Barbora
    Tato bakalářská práce se zabývá zobrazením geometrických ploch na počítači v rovnoběžném a středovém promítání. Práce obsahuje část matematické teorie potřebnou pro zavedení daných zobrazení. Jsou zde definovány důležité ...