Now showing items 1-1 of 1

  • Stavba a kontrola 5ti osých frézovacích strojů 

    Anderle, Milan
    Táto bakalárska práca sa zaoberá rešeršou stavby a kontroly päťosových CNC obrábacích strojov. Popísané sú tu i najmodernejšie metódy merania geometrickej presnosti a kompenzácie geometrických a volumetrických chýb. Medzi ...