Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace pro ukládání a zpracování provozních dat 

    Hůlka, Tomáš
    Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu aplikace pro ukládání a zpracování provozních dat. Hlavním cílem je vyvinout aplikaci, která získá data z měřicího přístroje přes sériový port, automaticky je zpracuje a uloží do ...
  • Návrh polohovacího zařízení malé kamery 

    Magyerka, Ladislav
    Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť zariadenie na polohovanie malej kamery. Prvá kapitola je zameraná na prehľad súčasných dostupných zariadení a popis hlavných použitých prvkov pri návrhu. V ďalších kapitolách sa ...