Now showing items 1-1 of 1

  • Chladicí systémy v kabinách dopravních prostředků 

    Andrlík, Ladislav
    Předmětem této práce je formou rešerše zpracovat aktuálně používané druhy chladicích systémů ve vozidlech. V úvodu práce je krátce popsána historie klimatizace. Dále se pak práce zabývá rozdělením a popisem klimatizačních ...