Now showing items 1-1 of 1

  • Koncepční návrh rukavice pro virtuální realitu 

    Kožík, Tomáš
    Táto bakalárska práca sa venuje oblasti ovládania virtuálnej reality rukavicami so zapojením hmatového vnemu. Takto vytvorený ovládací prvok umožní uživateľovi lepšie odhalovať chyby v prototypovej časti konštrukčných projektov.