Now showing items 1-1 of 1

  • Aerodynamika odkrytého kola 

    Babinec, Viktor
    Bakalárska práca je zameraná na posúdenie aerodynamických vlastností rotujúcich kolies pre formulové vozidlá. V tejto práci je opísaný charakter, vznik a vývoj prúdových štruktúr v jeho okolí, ktoré ovplyvňujú ostatné časti ...