Now showing items 1-1 of 1

  • Bezpečnostní systémy pro pracoviště s průmyslovými roboty 

    Baláková, Marie
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění bezpečnosti pracovišť s integrovanými roboty. V této práci je teoretický úvod popisující průmyslové roboty, dále je práce zaměřena na shrnutí aktuálně platné legislativy ...