Now showing items 1-6 of 6

 • Plošné tváření pomocí kapaliny 

  Fries, Petr
  Tato práce je zaměřena na nekonvenční technologie využívající kapalinu jako tvářecí médium. Práce uvádí princip tvářecích metod hydroforming a jeho variací, wheelon, flexform hydromechanického tažení a explozivního tváření ...
 • Tahová zkouška trubek 

  Janda, Luděk
  Předložená bakalářská práce se zabývá tahovou zkouškou zkušebních vzorků z trubek a ověřuje možnosti získání odpovídajících materiálových charakteristik. V práci byly zkoumány celkem 3 typy vzorků z trubek zhotovených dle ...
 • Technologie výroby krytu ventilátoru 

  Hudousek, Jiří
  HUDOUSEK Jiří: Technologie výroby krytu ventilátoru. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh technologie výroby krytu ventilátoru plošným tvářením. Na základě literární studie byl navržen postup ...
 • Vyhodnocení pěchovací zkoušky 

  Vávra, Roman
  Tato práce se zabývá teoretickým i praktickým zpracováním pěchovacích zkoušek. Je vysvětlen jejich významem ve strojírenství. Zároveň jsou zde popsány různé druhy prováděných zkoušek a způsob jejich vyhodnocování. Dále se ...
 • Výroba konzoly 

  Stračánek, Rostislav
  Bakalářská práce řeší návrh výroby konzoly, která slouží jako podpěra polic. Součást je zhotovena z konstrukční oceli 11 320 tloušťky 2 mm. Velikost výrobní série je 30 000 ks/rok. Jako nejoptimálnější technologie výroby ...
 • Výroba kotvící patky 

  Janda, Petr
  Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem kotevní patky určené k upevnění dřevěných trámů způsobem, který zabraňuje přímému styku trámu s podložím. Je vyráběna z ohnutého plechu konstrukční oceli 1.0038 tloušťky 4 mm ...