Now showing items 1-1 of 1

  • Odstředivý korečkový elevátor 

    Caletka, Tomáš
    V této bakalářské práci je řešen konstrukční návrh odstředivého korečkového elevátoru s dopravní výškou 6,5 m a dopravním výkonem 40 000 kghod-1. Práce je zaměřená především na funkční výpočet elevátoru, pomocí kterého je ...