Now showing items 1-1 of 1

  • Vysokoteplotní nástřiky lopatek plynových turbín 

    Chýlek, Radomír
    Smyslem této bakalářské práce je představení technologií nástřiků vysokoteplotních povlaků pro lopatky plynových turbín. Důraz je kladen na obeznámení se s vlastnostmi jednotlivých povlaků, jejich možnostmi zvýšení životnosti ...