Now showing items 1-2 of 2

  • Metody Toyota Production System ve výrobě rozvaděčů 

    Němeček, Jakub
    Tato bakalářská práce je zaměřena na metody Toyota Production System, používané ve firmě ABB s.r.o. PPHV Brno – Slatina. V teoretické části jsou popsány jednotlivé druhy plýtvání, metody pro identifikaci plýtvání, a metody, ...
  • Úloha lidí v systému managementu kvality 

    Böhm, Libor
    Tato práce se zabývá rolí lidského faktoru v systému managementu kvality. Nejprve je zde nastíněna základní problematika oboru, společně se stručným popisem historického vývoje. Následuje rozbor oblastí managementu, ve ...