Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza povlakovaných VBD ze slinutých karbidů 

  Zdráhala, Radim
  Bakalářská práce je zaměřená na analýzu řezných a měrných řezných sil při čelním frézování povlakovanými a nepovlakovanými vyměnitelnými břitovými destičkami. V teoretické části se práce věnuje charakteristice frézovacího ...
 • Možnosti monitorování obráběcího procesu 

  Štěpánek, Martin
  Předložená bakalářská práce popisuje vybrané metody monitorování obráběcích procesů. Práce analyzuje fungování jednotlivých metod, kterými je možné provádět monitorování obráběcího procesu, uvádí jejich výhody a nevýhody. ...
 • Možnosti zefektivnění výroby použitím nových typů řezných nástrojů 

  Vondra, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá obecnými informacemi o soustružení a snahou najít možná vylepšení v obráběcím procesu pro potřeby konkrétní aplikace. Teoretická část popisuje základní výpočtové vztahy a používané nástrojové ...
 • Nástrojové vybavení pro technologii vrtání 

  Rosa, Jakub
  Cílem bakalářské práce je seznámení s technologií vrtání, představení firem produkujících vrtací nástroje a praktické provedení technologického experimentu vrtání. Bakalářská práce se v první části věnuje technologii vrtání ...
 • Návrh sériové výroby pro součást z Al slitiny 

  Josefík, Lubomír
  Bakalářská práce obsahuje návrh zavedení nového postupu výroby velké série. V práci je navržen nový upínací systém, nástroje, technologické postupy vyráběných dílců a jejich výkresová dokumentace. V poslední řadě je také ...
 • Návrh zakládacího zařízení pro experimentální CNC stroj 

  Mišún, Marek
  Táto bakalárska práca sa zaoberá konštrukčným riešením zakladacieho mechanizmu pre malý experimentálny CNC zariadenie a zautomatizovanie zakladacieho cyklu. Práca obsahuje popis manipulačných zariadení, druh výrobnej ...
 • Optimalizace vybrané technologie obrábění 

  Mohyla, Petr
  Předmětem této bakalářské práce je rozbor technologického procesu výroby součásti „Těleso Kola“ na soustruhu SV18RA a na nově zakoupeném CNC DOOSAN PUMA 2600 SY. Je představena společnost LMR s.r.o., která danou součást ...
 • Povrchové úpravy materiálu 

  Tichý, Jan
  Bakalářská práce se zabývá povrchovými úpravami materiálu se zaměřením na proces lakování práškovými plasty. V práci jsou popsány vybrané povrchové úpravy, které jsou doporučovány jako předúprava pro práškové lakování. V ...
 • Vibrace při soustružení 

  Procházka, Luděk
  Předložená práce se zabývá kmitáním, které provází řezný proces při soustružení. Teoreticky popisuje vibrace, jejich rozdělení a příčiny vzniku. Dále uvádí také základní popis technologie soustružení. Stěžejní částí práce ...
 • Vliv řezných podmínek na trvanlivost VBD při soustružení 

  Hynčica, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá vlivem řezných podmínek (řezná rychlost, posuv na otáčku, šířka záběru hlavního ostří) na opotřebení a trvanlivost výměnných břitových destiček při obrábění slitiny Inconel 718. V teoretické části ...
 • Výroba navržené kvadrakoptéry metodou rapid prototyping 

  Melša, Jan
  Cílem této bakalářské práce je konstrukce a výroba prototypu kvadrokoptéry pomocí aditivní technologie Rapid Prototyping - metodou Fused Deposition Modeling. V práci je popsán proces, kterým musí vyráběný prototyp projít ...
 • Výroba prototypu držadla skřínky autointeriéru na 3D FDM tiskárně 

  Šuranský, David
  Bakalárska práca sa zaoberá výrobou prototypu klučky autointeriéru, ktorého konštrukcia je mierne poupravená oproti originálu. Obsahuje návrh niekolkých konštrukčných variánt, výber najvhodnejšej z nich, úpravu pre potreby ...
 • Výroba rotační součásti na CNC multifunkčním centru 

  Turčín, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá návrhem technologického řešení pro výrobu rotační součásti „pulzní kolo“ na CNC multifunkčním centru. Navrhovaná technologie obsahuje technologický postup, volbu nástrojů a metrologických pomůcek. ...
 • Výroba součásti na multifunkčním CNC stroji 

  Kratochvil, Roman
  Bakalářská práce se zabývá návrhem výroby součásti na multifunkčním CNC stroji. Nejdříve jsou uvedeny vývojové generace CNC strojů a jejich výhody a nevýhody. V další části práce bude posuzován materiál a funkčnost součásti. ...
 • Výroba válce vstřikovací jednotky 

  Lexa, Josef
  Tato práce se soustředí zejména na výrobu válce vstřikovací jednotky jako jednoho ze dvou hlavních komponentů k elementu a vstřikovací jednotky do vstřikovací sestavy před a po tepelné úpravě vzhledem ke dvěma alternativám ...
 • Zefektivnění výroby spalinového výměníku 

  Sigmund, Ota
  Obsahem bakalářské práce je technické a ekonomické zhodnocení nové efektivnější výroby spalinového výměníku kogenerační jednotky, kde byl nahrazen stávající způsob výroby novými moderními technologiemi výroby v oblasti ...