Now showing items 1-1 of 1

  • Fyzikální podstata matematických operátorů v mechanice kontinua 

    Konečná, Tereza
    Tato bakalářská práce přibližuje čtenáři využití matematických operátorů rotace, divergence a gradient v mechanice kontinua, s uvedenými konkrétními příklady. Využití operátorů je nastíněno na konkrétních příkladech. Dále ...