Now showing items 1-3 of 3

 • Denní starty parních turbín a jejich dopad na životnost turbíny 

  Štěpánová, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou parních turbín, které je nutno každý den najíždět z důvodu nestálého charakteru energetického zdroje. První část práce je zaměřena na současné trendy, které způsobily stále ...
 • Rekonstrukce kotelny PBS Velká Bíteš 

  Filoušová, Natálie
  Bakalářská práce pojednává o celkové rekonstrukci kotelny společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš a zahrnuje ekonomické posouzení výhodnosti této rekonstrukce. Zprvu je shrnut původní zastaralý stav kotelny a ...
 • Systém dlouhodobé akumulace ze solárních kolektorů a následné využití tepla 

  Litera, Jiří
  Cílem bakalářské práce je navržení a zhodnocení systému dlouhodobé akumulace ze solárních kolektorů a následného využití tepla. V teoretické části jsou popsány základní principy využití sluneční energie, uvedeny jednotlivé ...