Now showing items 1-1 of 1

  • Pasivní a aktivní bezpečnostní prvky v osobních automobilech 

    Jahoda, Patrik
    Tato bakalářská práce je zaměřena na bezpečnostní prvky všeho druhu v osobních automobilech a jejich obecným seznámením. Tyto prvky jsou dále rozděleny, rozvíjeny a stručně popsány. Práce obsahuje také krátké shrnutí ...