Now showing items 1-1 of 1

  • Tahová zkouška trubek 

    Janda, Luděk
    Předložená bakalářská práce se zabývá tahovou zkouškou zkušebních vzorků z trubek a ověřuje možnosti získání odpovídajících materiálových charakteristik. V práci byly zkoumány celkem 3 typy vzorků z trubek zhotovených dle ...