Now showing items 1-11 of 11

 • Aplikace akustické kamery v automobilovém průmyslu 

  Zicha, Marek
  Tato bakalářská práce na téma „Aplikace akustické kamery v automobilovém průmyslu“ se zabývá popisem jednotlivých částí kamery, algoritmů pro vyhodnocování signálu a mož-nostmi použití akustické kamery v automobilovém ...
 • Diagnostika převodových ústrojí 

  Zajac, Roman
  Hlavným obsahom bakalárskej práce je popísanie diagnostiky v oblasti vibrácií a hluku vzni-kajúcich v prevodových ústrojoch výhradne u osobných automobilov. V dokumente sú popí-sané jednotlivé meracie prístroje, konkrétne ...
 • Letadlové hvězdicové motory 

  Šimíček, Petr
  Práce je zaměřena na konstrukční řešení letadlových hvězdicových motorů. Úvod je pojednáním o historii letadlových hvězdicových motorů a jejich vývoji v historickém kontextu. Druhá část je zaměřena na konstrukci letadlových ...
 • Lokomotivní motory ČKD 

  Kovář, Lukáš
  Práce obsahuje přehled lokomotivních vznětových motorů ČKD a popis základních specifikací těchto motorů a jejich srovnání s moderními motory vybraných výrobců. Věnuje se také specifickým podmínkám motorů používaných v ...
 • Moderní trendy přeplňování 

  Sůkal, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá moderními trendy v oblasti přeplňování vozidlových motorů turbodmychadly. Čtenář je seznámen se základními principy přeplňování a motivací pro zavedení v automobilovém průmyslu. První část ...
 • Palivové systémy vznětových motorů 

  Duda, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá palivovými systémami, predovšetkým ale vstrekovacím systémom Common rail. Najpoužívanejší vstrekovací systém, ktorý je na trhu už takmer dvadsať rokov sa postupne inovuje a zdokonaľuje. ...
 • Přímý vstřik benzínu 

  Moravec, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá přímým vstřikováním benzínu u osobních automobilů. V první kapitole se dozvíme o historii přímého vstřikování benzínu a vývoji jednotlivých automobilových koncepcí. Dále se zaměříme na vznik ...
 • Spojka vozu Formule Student 

  Drbal, Milan
  Tato práce se zabývá rešerší spojek používaných v soutěži Formula Student, kontrolním výpočtem spojky motoru Husqvarna FE 501 a Husaberg 570. Modifikací spojky FE 570 pro použití v přeplňovaném motoru Husqvarna FE 501 ...
 • Turbodmychadla vznětových motorů 

  Fňukal, Jan
  Tato bakalářská práce je odbornou rešerší zabývající se turbodmychadly vznětových motorů. Práce je rozdělena na čtyři hlavní části. První část pojednává o pozitivech přeplňování, historii a principu přeplňování. Druhá část ...
 • Úpravy motoru pro závodní použití 

  Fried, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá úpravami sériového motoru pro závodní účely. Práce stručně popisuje předpisy šampionátu FIA CEZ Divize 4 a konkurenční pohonné jednotky. Dále rozebírá sériovou podobu motoru a dvě varianty ...
 • Ventilový rozvod vznětového motoru traktoru 

  Mikula, Vojtěch
  Bakalářská práce pojednává o hlavních typech a částech rozvodových ústrojí čtyřdobých motorů. Jsou zde uvedeny nejpoužívanější provedení rozvodů a jejich použití u traktorových motorů. V další části je dle navrhnutých ...