Now showing items 1-10 of 10

 • Aplikace moderních technologií pro výrobu modelu hlavolamu ježka v kleci 

  Dratva, Jakub
  Cílem bakalářské práce je výroba zábavného modelu hlavolamu Ježek v kleci. Jednotlivé tvary a rozměry hlavolamu byly navrženy a zkonstruovány ve 3D parametrickém softwaru Autodesk Inventor. Model hlavolamu byl vyroben ...
 • Frézovací nástroje z HSS ocelí s nanokompozitními povlaky 

  Ludvík, Radek
  Bakalářská práce se zabývá nanokompozitními povlaky nanesenými na frézovací nástroje z rychlořezných ocelí. V práci jsou popsány základy frézování, nástroje pro frézování a jejich rozdělení a upínání. Postupně je rozebrána ...
 • Obrábění hřídele na CNC stroji 

  Prášil, František
  Bakalářská práce se zabývá navržením a následnou výrobou rotační součásti - hřídele šnekového kola z řízení kolového traktoru Zetor 25A, za pomocí CNC soustruhu. Jedná se o obrábění, s možností využití frézování poháněnými ...
 • Obrábění hřídelí z těžkoobrobitelných materiálů na CNC soustruhu 

  Halouzka, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na CNC soustružení těžkoobrobitelných materiálu, konkrétně austenitické korozivzdorné oceli. V teoretické části práce jsou charakterizovány jednotlivé skupiny korozivzdorné oceli a popsána ...
 • Optimalizace vybrané technologie obrábění 

  Mohyla, Petr
  Předmětem této bakalářské práce je rozbor technologického procesu výroby součásti „Těleso Kola“ na soustruhu SV18RA a na nově zakoupeném CNC DOOSAN PUMA 2600 SY. Je představena společnost LMR s.r.o., která danou součást ...
 • PVD povlaky nové generace 

  Kantar, Filip
  Bakalářská práce se zabývá metodami povlakováni, řeznými materiály a novou generací povlaků. V první části jsou uvedeny a popsány základní povlakovací metody. Další část je zaměřena výhradně na PVD metody povlakování. Ve ...
 • Rozbor výroby tlakové nádoby 

  Schiller, Pavel
  Bakalářská práce „Rozbor výroby tlakové nádoby“ se zabývá optimalizací výroby tlakové lahve. Primárně je práce zaměřena na optimalizace operací kování dna a hrdla, protože se tyto operace jako jediné musí provádět ve ...
 • Vliv řezných podmínek na trvanlivost VBD při soustružení 

  Hynčica, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá vlivem řezných podmínek (řezná rychlost, posuv na otáčku, šířka záběru hlavního ostří) na opotřebení a trvanlivost výměnných břitových destiček při obrábění slitiny Inconel 718. V teoretické části ...
 • Vyrobení součásti "hřídel" na CNC stroji 

  Důbrava, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou rotační součásti na CNC strojích. První část se zabývá rozborem hřídele a návrhem polotovaru. V druhá část se zabývá volbou strojů, nástrojů, technologickým postupem a NC ...
 • Výroba nástrojů ze slinutých karbidů pomocí technologie víceosého lisování 

  Mach, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na řezné nástroje, které jsou vyrobeny ze slinutých karbi-dů. V této práci je charakterizován vývoj slinutých karbidů, rozdělení slinutých karbidů, mate-riály, ze kterých se slinuté karbidy ...