Now showing items 1-2 of 2

  • Současná produkce tepelných výměníků v ČR 

    Dvořák, Jakub
    Cílem této bakalářské práce je sestavit přehled výrobců výměníků tepla, kteří se vyskytují na českém trhu. V teoretické části práce je uvedeno rozdělení tepelných výměníků podle několika základních kritérií (např. charakter ...
  • Vývoj cen energií od r. 1989 a jeho dopady na techniku prostředí 

    Kudela, Libor
    Cílem této práce je shromáždit údaje o cenách základních energií, využívaných v technice prostředí na území České republiky od r. 1989, analyzovat jejich vývoj a poměr ke kupní síle obyvatelstva i mezi sebou navzájem. Tato ...