Now showing items 1-2 of 2

  • Meteorologie a měřicí technika 

    Vaňousová, Jana
    Tato práce se zabývá vědním oborem zvaným meteorologie. Jsou zadefinovány základní pojmy této oblasti, je zde stručně popsáno složení a členění atmosféry a dále jsou rozebrány základní meteorologické prvky a způsoby jejich ...
  • Záznam a evidence doby letu 

    Novotný, Lukáš
    Moje bakalářská práce je zaměřená na záznam a evidenci doby letu. Pojednává o správném zápisu do zápisníku a palubního deníku a o rozdílech jednotlivých zápisníků. Dále o provozní době a jejím záznamu v letadlové knize, ...