Now showing items 1-1 of 1

  • Najíždění parních turbín 

    Jelínek, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou najíždění parních turbín. V první části práce jsou obecně popsány základní postupy a principy najíždění. Ve druhé části se práce zabývá obecným popisem tepelného namáhání ...