Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh malého podkopu 

    John, Václav
    Hlavní náplní bakalářské práce je návrh podkopu za malotraktor. První část práce se zabývá principem podkopu. V druhé části byly uvažovány různá řešení jednotlivých komponent. Ve třetí části jsou uvedené základní výpočty ...