Now showing items 1-1 of 1

  • Kondenzační generátor aerosolu – rozsah a provozní parametry 

    Súkeník, Michal
    V tejto bakalárskej práci sa zaoberám kondenzačným generátorom aerosólu a jeho prevádzkovými parametrami. Prístroj pracuje na princípe kontrolovanej heterogénnej kondenzácie a nachádza hlavné uplatnenie pri štúdiách depozície ...