Now showing items 1-1 of 1

  • Design parkového osvětlení 

    Lajda, Matúš
    Predmetom bakalárskej práce je riešenie osvetlenia parku ako z estetického tak aj informačného hľadiska. Hlavný cieľ práce spočíva v navrhnutí designu externéhho parkového osvetlenia.