Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace metody konečných prvků na řešení rovinných úloh 

    Langer, David
    Práce je zaměřena na problematiku aplikace metody konečných prvků na rovinné úlohy mechanického namáhání strojních součástí. První část práce má za cíl umožnit čtenáři udělat si přehled o používaných programech pracujících ...