Now showing items 1-1 of 1

  • Elektronika pro monitorování svalové činnosti 

    Lavička, Jiří
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a sestavením zařízení pro snímání svalové činnosti. Je zde uveden obecný úvod do problematiky snímání této činnosti a dále se věnuje postupu při návrhu elektroniky a DPS. V závěrečné ...