Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza transportních vlastností grafenových nanostruktur 

    Novák, Martin
    V této práci jsou analyzovány transportní vlastnosti grafenu. Ty jsou velmi závislé na dopování nosiči náboje. Počet nosičů náboje může být ovlivněn elektrickým polem, substrátem či povrchovou úpravou. Připravovány byly ...
  • Ga modifikované Schottkyho solární články s rozhraním Grafen/Si 

    Hlavička, Ivo
    Obsahem této bakalářské práce je výroba, charakterizace a úprava Schottkyho solárních článků s rozhraním grafen-Si. Nanesením grafenu vyrobeného metodou CVD na křemíkový substrát s elektrodami bylo vytvořeno základní ...