Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh výměníku tepla 

    Loukota, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem trubkového výměníku tepla pro předehřev vratné vody do kotle. Práce obsahuje popis, rozdělení a požadavky trubkových výměníků tepla, stechiometrické výpočty, návrh geometrických ...